CzechEnglish

Ohňostroje - Historie ohňostroje

Ohňostroje Přibram

Vynález prvního ohňostroje je spojován s Čínou, odkud se postupně rozšiřoval do dalších zemí. Zábavní pyrotechnika se s postupem času stala také součástí větších oslav již ve středověku a v dnešní době je nedílnou součástí při každoročních oslavách příchodu nového roku. Z důvodu jejího velkého rozšíření při všech možných oslavných událostech se stala také zájmem vědců.

Pojem ,,pyrotechnika“ pochází z řeckých slov: pyr – oheň a techne – znalost, umění. Uměním se myslí znalost připravení ohně a jeho ovládnutí, které vzniklo již v dávné minulosti.

Pyrotechnikou se nazývá obor, v němž se studuje výroba a vlastnosti pyrotechnických složí, výrobků a prostředků. Pyrotechnické slože dávají při hoření světelný, tepelný, dýmový a zvukový efekt, kterého se využívá ve vojenské technice a v národním hospodářství jako například v průmyslu, dopravě nebo při filmování. Kromě jiného se pyrotechnické slože používají při různých slavnostech na přípravu zábavních ohňů – oslavných střeleb a ohňostrojů.

Historie ohňostroje

Historie pyrotechniky je spojena s historií černého, tedy respektive střelného prachu. Nejspíš první zmínka je datována na přelom našeho letopočtu, kdy se v Číně používala k lékařským účelům směs síry a ledku, tedy základních surovin k výrobě střelného prachu.

Vynález střelného prachu a prvního opravdového ohňostroje je datován v obdobích od 7. až do 9. století na území dnešní Číny.

Mimo čínské území však informace o střelném prachu a ohňostrojích pronikaly velmi pomalu. Znalost výroby střelného prachu přešla z Orientu nejprve do Byzance a teprve ve 13. století do ostatních států Evropy. První zmínka o výrobě střelného prachu v Čechách, kde hlavní surovinou byl sanytr- ledek draselný, pochází z roku 1432.

V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů za vlády Rudolfa II. Habsburského. Ten byl známý tím, že shromažďoval u svého dvora mnoho alchymistů a vědců z celého světa, kteří mimo jiné prováděli chemické pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl například malíř a sochař Giuseppe Arcimboldo. Znalost výroby střelného prachu a ohňostrojů se v Čechách samozřejmě šířila a stejně jako v Číně ani zde nemohl ohňostroj chybět u žádné významnější události šlechty.

Nadšení pro ohňostroje přivezli do Ameriky i první přistěhovalci. Ohňostroje a černý prach byly využívány již dlouho před americkou válkou za nezávislost. Také v roce 1789 byla inaugurace George Washingtona doprovázena ohňostrojnou show.